Reviews Cover Image
  • Price 11.00 €

Recenzie
Reviews

Author(s): Viera Kováčová, Šárka Fleischmannová, Erika Juríková, Rastislav Molda, Marek Ďurčo, Zdenka Bencúrová
Subject(s): History, Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review

Summary/Abstract: Dana Baláková - Harry Walter - Valerij M. Mokienko, Iz biblejskoj mudrosti. Z biblickej múdrosti. Biblische Weisheiten The Circulation of Knowledge in Early Modern English Literature, ed. Sophie Chiari Pavol Maliniak - Imrich Nagy, Turek na obzore. Z prameňov k uhorskoosmanským vzťahom Petr Popelka, Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války Martin Lupčo, Z dejín katolíckeho školstva v Ružomberku. Pamätnica k 25. výročiu založenia ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku Ondrej Ficeri, Košice v slovenskej historiografii Katarína Ihringová et al., Kultúrne premeny očami Milana Hamadu / Cultural Variances by Milan Hamada

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 311-332
  • Page Count: 22
  • Language: Slovak