Psychological aspects of the media messages and subjective well-being relation Cover Image
  • Price 2.00 €

Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие
Psychological aspects of the media messages and subjective well-being relation

Author(s): Bistra Mizova, Margarita Bakracheva, Diana Bakalova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: медийни послания; доверие в медиите; психично благополучие.

Summary/Abstract: Представени са резултати от проучване на предпочитанията на младите хора към използването на различни медии като информационни източници, степента на доверие, което се инвестира в тях, както и ефектите от медийните послания за това как живеят българите върху субективното им чувство за благополучие. Резултатите потвърждават, че Интернет е най-предпочитаната медия що се отнася до функцията й да информира, но тя се ползва с относително ниско доверие. Друга отчетена тенденция е, че телевизията запазва традиционната си водещата роля на информационна медия. Това се допълва и от констатацията, че колкото по-интензивно нейните потребители се излагат на информационното й въздействие, толкова повече расте доверието в нея. Участниците в изследването са единодушни, че родните медиите отразяват битието на българина в негативна светлина. Този медиен ефект обаче не оказва значимо влияние върху степента, в която те се самоопределят като щастливи и удовлетворени от живота.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 517-524
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian