What do happiness, life satisfaction and well-being mean for Bulgarians today? Cover Image

Какво са щастието, удовлетвореността от живота и благополучиетоза българина днес?
What do happiness, life satisfaction and well-being mean for Bulgarians today?

Author(s): Margarita Bakracheva, Bistra Mizova, Diana Bakalova
Subject(s): Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Представени са междинни резултати от изследване, което търси значенията на щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие за съвременните българи, както и връзките между трите концепта. Въведено е ново понятие – локус на стимулите, чиято цел е да разгърне на едно още по-задълбочено равнище изучаването на механизмите, чрез които хората насочват личностните си ресурси към основните жизнени сфери или черпят такива от основните жизнени сфери за поддържане на високи равнища на щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие.

  • Issue Year: 13/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 25-36
  • Page Count: 12
  • Language: Bulgarian