Trafficking in human beings: crisis trends and outlook to overcome Cover Image
  • Price 3.90 €

Трафикът на хора: кризисни тенденции и перспективи за преодоляване
Trafficking in human beings: crisis trends and outlook to overcome

Author(s): Georgi Petrunov
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: трафик на хора; организирана престъпност; сексуална експлоатация; България.

Summary/Abstract: Текстът се съсредоточава върху едно от най-ужасните престъпления в съвременния свят – трафика на хора. България е сред най-засегнатите от тази престъпна дейност държави в Европейския съюз. В текста се разглеждат причини и тенденции в развитието на тази престъпна дейност, основни профили и модели за набиране на жертвите, както и тенденции в противодействие на трафика на хора. В заключение се очертават някои перспективи за преодоляване на кризисните тенденции в развитието на трафика на хора в България.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 381-385
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian