Migration as a viable strategy in the postmodern world Cover Image

Миграциите като жизнени стратегии в постмодерния свят
Migration as a viable strategy in the postmodern world

Author(s): Petia Todorova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: миграции; постмодерност; формиране на идентичност; обмен на опит.

Summary/Abstract: Един от проблемите на съвременното общество е свързан с човешката темпоралност, чието единство се разкъсва. Формите на жизнени стратегии, описани чрез четири идеални типа от социолога Зигмунд Бауман, колкото и да се различават една от друга – се характеризират с една обща черта: да изграждат непрекъснатостта на жизнения процес от поредица самоподдържащи се и самозатворени „епизоди без минало и без последици“. В социален план четирите типа на Бауман са „въоръжени до зъби“ срещу изграждането на трайни междуличностни отношения, като воюват срещу поемането на трайни задължения и отговорности. Всички те одобряват и подкрепят формирането на дистанции между себе си и другите, като превръщат последните в обект преди всичко на естетически, а не на морална оценки. По този начин проблемите на вкуса изместват тези на отговорността (Бауман, 2000: 134).

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 332-337
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian