Ensuring Models Consistency in the OMT, Booch, and OOSE Object-Oriented Methods* Cover Image

Modelių darnos užtikrinimas naudojant OMT, Booch ir OOSE objektinius metodus
Ensuring Models Consistency in the OMT, Booch, and OOSE Object-Oriented Methods*

Author(s): Rūta Dubauskaitė, Olegas Vasilecas
Subject(s): Education
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Projektuodami informacinę sistemą sukuriame skirtingus modelius pagal duomenis, procesus ir kitus aspektus. Šiuo atveju yra rizika, kad sistemos specifi kacijoje bus darnos pažeidimų dėl tarpusavyje nesuderintų modelių. Darnūs ir neprieštaringi modeliai yra reikalingi tolesniam pradinių modelių transformavimui ir galiausiai programinio kodo generavimui. Taigi yra svarbu užtikrinti modelių darną. Taikant objektinių sistemų kūrimo metodus darnos užtikrinimo problema sprendžiama apribojant kiekvieno aspekto, pavyzdžiui, duomenų, procesų ir kitų, modelius. Tačiau dviejų ir daugiau skirtingų aspektų modelių ribojimai nėra apibrėžti išreikštiniu būdu. Šiame darbe siūloma išplėsti ribojimais grindžiamą modelių darnos užtikrinimo būdą, papildant jį objektinių modelių darnos taisyklėmis. Darnos taisyklė šiame kontekste apibrėžia ryšių tarp skirtingų aspektų modelių elementų ribojimus. Pasiūlytas objektinių modelių darnos užtikrinimo būdas yra iliustruojamas knygų bibliotekos dalykinės srities pavyzdžiu.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 50
  • Page Range: 160-167
  • Page Count: 8
  • Language: English