MAKING OF A DUTY SCHEDULE USING ACTION RULES* Cover Image

BUDĖJIMO TVARKARAŠČIŲ SUDARYMAS NAUDOJANT FORMALIŲ KONCEPTŲ ANALIZĘ IR VEIKLOS TAISYKLES
MAKING OF A DUTY SCHEDULE USING ACTION RULES*

Author(s): Darius Jurkevičius, Olegas Vasilecas
Subject(s): Education
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Budėjimo tvarkaraščiui sudaryti yra sukurta daug įrankių. Tačiau šie įrankiai yra taikomi neatsižvelgiant į papildomą darbuotojų užimtumą. Kai kuriose organizacijose papildomai darbas organizuojamas įtraukiant budėjimus. Vienas tokių pavyzdžių yra kariuomenė (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), kur mokymas organizuojamas kartu su karo tarnyba. Dažnai tenka sudaryti keletą budėjimo tvarkaraščių vienam mėnesiui. Sudarant tvarkaraščius, reikia atsižvelgti į darbuotojų užimtumą. Šiuos duomenis reikia surinkti, išanalizuoti ir jais remiantis sudaryti tvarkaraščius. Vienas iš būdų sudaryti tvarkaraščius atsižvelgiant į pirmiau minėtus ribojimus yra taisyklių naudojimas. Taisyklėmis yra aprašomos darbuotojų būsenos laiko atžvilgiu. Straipsnyje pateiktas metodas, kaip sudaryti tvarkaraščius pasitelkiant veik los taisykles ir formalių konceptų analizę.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 50
  • Page Range: 281-286
  • Page Count: 6
  • Language: English