Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410, Inowrocław 2013, ss. 660 Cover Image

Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410, Inowrocław 2013, ss. 660
Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410, Inowrocław 2013, ss. 660

Author(s): Marcin Danielewski
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Military history, Middle Ages, 13th to 14th Centuries, 15th Century, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • Issue Year: 21/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 291-296
  • Page Count: 6
  • Language: Polish