Ausdrücke elianischer Frömmigkeit der Karmeliten in der Neuzeit Cover Image

Wyrazy pobożności eliańskiej karmelitów w dobie nowożytnej
Ausdrücke elianischer Frömmigkeit der Karmeliten in der Neuzeit

Author(s): Szymon Sułecki
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, History of Church(es), History of ideas, Middle Ages, Modern Age, Theology and Religion, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: Carmelites; the prophet Elijah; the prophet Elisha; piety

Summary/Abstract: Der Prophet Elija gilt in der karmelitanischen Tradition für den geistlichen Stifter des Ordens. Seit Beginn, also der Behauptung des Karmelitenordens im 13. Jahrhundert, ist er der geistliche Führer der Karmeliten. Die Frömmigkeit des Ordens, die an Elija gerichtet wurde, intensivierte sich im 17. Jahrhundert auf der Grundlage der historiographischen Werke der Karmeliten sowie deren Kritik durch Bollandisten. Zu Ausdrücken elianischer Tradition gehörten die Elemente des Ordenskleides und des Ordenswappens, die Ikonografie, die Annahme von Ordensnamen, die Literatur und die Liturgie. /Prorok Eliasz w tradycji karmelitańskiej uchodzi za duchowego założyciela zakonu. Od początków sformalizowania zakonu karmelitów w XIII wieku jest on dla nich przewodnikiem duchowym. Pobożność zakonna skierowana ku Eliaszowi zintensyfikowała się w XVII wieku na skutek karmelitańskich prac historiograficznych, a także ich krytyki przez bollandystów. Wyrazem eliańskiej tradycji były elementy habitu i herbu zakonnego, ikonografia, przybieranie imion zakonnych, piśmiennictwo oraz liturgia.

  • Issue Year: 21/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 251-264
  • Page Count: 14
  • Language: German