The effectiveness of therapeutic massage in carpal tunnel syndrome Cover Image

Zastosowanie masażu leczniczego w zespole cieśni kanału nadgarstka
The effectiveness of therapeutic massage in carpal tunnel syndrome

Author(s): Iwona Wilk
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Health and medicine and law
Published by: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Keywords: sociology;health and medicine and law;

Summary/Abstract: Wstęp: Zespół cieśni kanału nadgarstka dotyczy długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, wywołując zaburzenia ruchowe i czuciowe w obszarze zaopatrywanym przez ten nerw. Głównymi objawami są dolegliwości bólowe dłoni i nadgarstka, uczucie mrowienia, drętwienia palców, zaburzenie czucia, ograniczenie ruchomości i zdolności manualnych dłoni. Odczuwany dyskomfort doprowadza do obniżenia jakości życia. W postępowaniu leczniczym stosuje się leczenie zachowawcze z wybranymi elementami fizjoterapii oraz leczenie operacyjne. Cel pracy: Celem pracy była prezentacja możliwości zastosowania drenażu limfatycznego i masażu leczniczego w przypadku objawów występujących po operacji zespołu cieśni kanału nadgarstka. Materiał i metody: U młodej kobiety po zabiegu operacyjnym odbarczenia nerwu pośrodkowego z zespołem cieśni kanału nadgarstka wykonano trzy zabiegi drenażu limfatycznego i cztery masażu leczniczego. Zabiegi wykonywano co drugi dzień, drenaż trwał jednorazowo 50 minut, masaż leczniczy trwał 30 minut każdy.Wyniki: Po zastosowaniu dwóch rodzajów masażu, w odpowiedniej kolejności, uzyskano likwidację obrzęku chłonnego i zmniejszenie dolegliwości bólowej.Wnioski: Masaż może stanowić jeden z elementów kompleksowej fizjoterapii stosowanej po zabiegach operacyjnych w przypadku zespołu cieśni kanału nadgarstka. Często stosowany jest także jako skuteczna forma leczenia zachowawczego w połączeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 21-23
  • Page Count: 3
  • Language: Polish