Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Monika Bizoňová, Žofia Lysá, Ľudovít Hallon
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: 1681 – 1781: STOROČIE V DEJINÁCH PROTESTANTIZMU V UHORSKU (EGY ÉVSZÁZAD A MAGYAR PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNETÉBEN) Tajemstv í Starého myslivce . 19. ústecké kolokvium Zvyky , práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek Obhájené doktorandské dizertačné práce v o dbore všeobecné dejiny MGR. DANIELA ROŠKOVÁ: OBRAZ ŽENY V RÍMSKEJ SPOLOČNOSTI. NA ZÁKLADE LATINSKÝCH NÁHROBNÝCH NÁPISOV

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 04
  • Page Range: 756-762
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak