The meaning of the monastic vows stability and fidelity to the monastic way of life and their biblical background Cover Image

Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie
The meaning of the monastic vows stability and fidelity to the monastic way of life and their biblical background

Author(s): Tomasz Maria Dąbek OSB
Subject(s): Biblical studies
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne
Keywords: Bible; conversion; endurance; fidelity; monastic life;rule; stability;

Summary/Abstract: Dwa określenia z mniszych ślubów, różne od typowych formuł związanych z życiem konsekrowanym: stałość (stabilitas) i zakonność (przemiana) obyczajów (conversio, conversatio morum), są głęboko zakorzenione w Biblii i wskazują na ważne cechy postawy uczniów Chrystusa, które w Biblii określają: cierpliwa wytrwałość (ὑπομονή), również „owoce” czy „owoc Ducha” z Ga 5, 22: cierpliwość (μακροθυμία) obejmująca wielkoduszność, wyrozumiałość, wytrzymałość, wytrwałość i wierność (πίστις) oraz nawrócenie, metanoia (μετάνοια). Taka postawa to raz podjęte zobowiązanie oraz ciągły wysiłek, by stale troszczyć się o wierność Bogu i pokonywać własną słabość. Mogą one również być cennymi wskazówkami dla innych osób konsekrowanych oraz wszystkich chrześcijan pragnących konsekwentnie żyć zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi na chrzcie i wzrastać w miłości Boga i ludzi.

  • Issue Year: 69/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-22
  • Page Count: 18
  • Language: Polish