Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Dariusz Libionka, Iwona Kurz, Aleksandra Ubertowska, Paweł Wolski, Anna Mach, Dagmara Swałtek-Niewińska, Tomasz Ceran, Anna Ziółkowska, Jacek Leociak, Sławomir Buryła, Mikołaj Winiewski, Joanna Wawrzyniak, Stanisław Obirek, Adam Sitarek, Jan Grabowski, Justyna Majewska
Subject(s): History, Jewish studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: David Silberklang, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District, Jerusalem: Yad Vashem, 2013, 497 s. Bartosz Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady, Kraków: Universitas, 2012, 339 s. Katarzyna Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim 􀏔ilmie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, 323 s. Paweł Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, 362 s. Aleksandra Ubertowska, Holokaust. Auto(tanato)gra􀏔ie, seria „Nowa Humanistyka”, t. 15, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014, 367 s. Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografi􀏔a wobec Holocaustu (1987–2003), Kraków: Universitas, 2013, 568 s. Andrea Löw, Marcus [sic!] Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, tłum. Ewa Kowania, Kraków: Universitas, 2014, 274 s. Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Rzeszów 2014: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Rzeszowski, 405 s. Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci, tłum. Sebastian Szymański, Jarosław Skowroński, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2014, 960 s. Patrick Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, tłum. Tomasz S. Gałązka, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014, 415 s. Rachel Feldhay Brenner, The Ethics of Witnessing. The Holocaust in Polish Writers’ Diaries from Warsaw, 1939–1945, Evantson, IL: Northwestern University Press, 2014, 198 s. Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS, tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013, 608 s. Sönke Neitzel, Harald Welzer, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania, tłum. Viktor Grotowicz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014, 400 s. (Kon)Teksty pamięci. Antologia, red. Kornelia Kończal, seria: „Biblioteka Kultury Współczesnej”, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, 440 s. Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014, 204 s. Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta, redakcja i wprowadzenie Alan Adelson, opracowanie i dodatkowe przypisy Kamil Turowski, przedmowa Lawrence L. Langer, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2015, 400 s. Timothy Snyder, Black Earth: The Holocaust as History and Warning, New York: Tim Duggan Books, 2015, 480 s. (wyd. polskie: Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków: Znak, 2015, 448 s.) Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wydali: Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit, przy współpracy Piotra Zawilskiego, Łódź: Uniwersytet Łódzki, Archiwum Państwowe w Łodzi, Żydowski Instytut Historyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 332 s.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 11
  • Page Range: 635-740
  • Page Count: 106
  • Language: Polish