Actualization according to document of the Pontifical Biblical Commission The Interpretation of the Bible in the Church as a new way to reference the Word of God to life Cover Image

Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia
Actualization according to document of the Pontifical Biblical Commission The Interpretation of the Bible in the Church as a new way to reference the Word of God to life

Author(s): Łukasz Kamieński
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Biblical studies
Published by: Polskie Towarzystwo Teologiczne
Keywords: Actualization; interpretation of the Bible in the Church; Pontifical Biblical Commission

Summary/Abstract: Aktualizacja Pisma Świętego jest dzisiaj zadaniem koniecznym. Z jednej strony mamy teksty biblijne uwarunkowane przez czasy, w których powstawały, a z drugiej współczesnego czytelnika, również uwarunkowanego swoimi czasami, pragnącego żyć Słowem Bożym. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z 1993 roku w swej czwartej części podejmuje to zagadnienie. Celem artykułu było przeanalizowanie wypowiedzi dokumentu na temat aktualizacji i przedstawienie jej jako nowego, szczególnego i wciąż nie dość zgłębionego sposobu odniesienia przesłania Biblii do życia współczesnych wierzących.

  • Issue Year: 69/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 197-215
  • Page Count: 20
  • Language: Polish