Reviews, Reading Notes Cover Image
  • Price 2.00 €

Recenzii, note de lectură
Reviews, Reading Notes

Author(s): Iacob Mârza
Subject(s): History
Published by: Universitatea »1 Decembrie 1918« Alba Iulia
Keywords: Ernst Christoph Suttner; Quellen; Kirchenunion; Ekklesiologie; Unterdrückung der Kirchen

Summary/Abstract: Recent, a apărut, în renumita colecţie Studia Oecumenica Friburgensis 54, volumul Quellen zur Geschichte der Kirchenunionen des 16. bis 18. Jahrhunderts, o adevărată „Handbuch” şi pentru istoriografia românească, al em. Univ. Prof. Dr. Ernst Christoph Suttner, fost cadru didactic la Alma Mater Viennensis, Facultatea de Teologie Catolică, în care pune la dispoziţia cercetătorilor şi specialiştilor, după o îndelungată experienţă în domeniul fascinant al Istoriei Bisericii, izvoarele asupra istoriei unirilor bisericilor din secolele XVI-XVIII. Traducerea germană a textelor izvoarelor latineşti este datorată lui Klaus şi Michaelei Zelner, textele izvoarelor fiind editate de Barbara Hallensleben şi Nikolaus Wyrwoll. Ediţia prezintă, după o metodologie modernă şi raţională, izvoarele asupra istoriei unirilor şi ale încercărilor de Unire pe parcursul secolelor XVI-XVIII între Bisericile tradiţiei bizantine şi a Bisericii armeneşti din estul şi sud-estul Europei cu Biserica Romei. Volumul este conceput pe patru atractive şi provocatoare capitole: I. „Das Konzil von Ferrara-Florenz als Bezugspunkt”; II. „Quellen”, în care sunt editate, în manieră modernă şi în spirit critic, izvoarele asupra istoriei unirilor bisericeşti, pe lângă redacţia lor originală, latinească, oferindu-se şi traducerea documentelor în limba germană; III. „Ein Umsturtz in der Ekklesiologie: „Katholiken” und „Orthodoxe” als Konfessionen”, secvenţă inteligent concepută şi credibil finalizată, vis-à-vis de „răsturnarea” din domeniul ecleziologiei, pornind de la catolici şi ortodocşi din perspectiva confesiunilor; IV. „Die Unterdrückung der Kirchen in totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts”, în esenţă o surprinzătoare parte a lucrării, în care este abordată, sub o acoperire documentară raţională, asuprirea Bisericilor în statele totalitare ale secolului XX. Subtextul volumului trimite la intenţiile autorului, respectiv ale editorilor şi traducătorilor, în scopul unei mai bune înţelegeri a istoriei unirilor religioase din secolele XVI-XVIII, echipa încercând să explice totodată străduinţele actuale de apropiere – dacă nu de unificare – ale Bisericilor din estul şi apusul Europei.

  • Issue Year: 14/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 168-171
  • Page Count: 4
  • Language: Romanian