Book Reviews Cover Image

Prikazi i recenzije
Book Reviews

Author(s): Ratko Perić, Božo Goluža, Nenad Vekarić, Dijana Pinjuh, Goran Mijočević, Željka Pandža
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Reviews of: Veselko Koroman, Ja, putnik, Zagreb, 2014., 95 str. (Ratko Perić) Ratko Perić, Svećenici glagoljaši na području BiH. Trista godina djelovanja (1551.-1851.) (Božo Goluža) Marinko Marić, Stanovništvo Popova u Hercegovini: Ravno (Nenad Vekarić) Elma Korić, Životni put prvog beglerbega Bosne: Ferhad-paša Sokolović (1530.-1590.) (Dijana Pinjuh) Dijana Korać, Religioznost humske vlastele u kasnom srednjem vijeku (Goran Mijočević) Prilozi (Dijana Pinjuh) Cleuna (Željka Pandža) Lovro Kunčević, Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga grada (Goran Mijočević)

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 343-388
  • Page Count: 46
  • Language: Croatian