The Relationship Between Architecture and Folkore in the Context of “Folk Architecture and Intangible Cultural Heritage Cover Image

Mimarlık Disiplininin “Halk Mimarisi ve Somut Olmayan Kültürel Miras” Bağlamında Halkbilimi Disiplini ile İlişkisi
The Relationship Between Architecture and Folkore in the Context of “Folk Architecture and Intangible Cultural Heritage

Author(s): Nezihat Köşklük Kaya
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Bilim ve Kültür
Keywords: folklore; folk architecture; intangible cultural heritage; the relationship between culture and space; conservation

Summary/Abstract: Folk architecture buildings are the works of folk art which has been shaped by needs, knowledge and experiences of people. This tangible cultural heritage reflects folk culture (intangible cultural heritage) directly. This paper aims to research the relationship between folk architecture and folklore. Halkın kendi olanakları, koşulları içinde gereksinimlerine doğrudan karşılık arayarak, katılımlı bir yolla gerçekleştirdiği yapılar, halk mimarisi ürünleridir. Bu somut ürünler halk kültürünü doğrudan yansıtmaktadırlar. Halk mimarisi, halkbilimi ve mimarlığın ortak alanlarıdır. Tarihi çevrenin bir parçası olan halk mimarisi ürünleri, halkbilimi konuları gibi anonimdir, zaman içinde oluşurlar, yaşamı yansıtırlar ve devingendirler. Bu çalışmanın amacı, halkbiliminin konularından olan ve somut olmayan kültürel miras olarak ifade edilen kültürü oluşturan değerlerin neler olduğunu ve yapılı çevreye, halk mimarisi ürünlerine nasıl yansıdığını irdelemektir. Halkbilimi ve mimarlık disiplinleri arasındaki ilişkiye temellendirilen çalışma, örnekler üzerinden konuyu tartışacak ve sonuçta tarihi çevrelerin, kültür ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler bütünü olarak belgelenmesine ve korunmasına yönelik bir çerçeve oluşturacaktır.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 126-140
  • Page Count: 14
  • Language: Turkish