Nova antologiya na Zlatniyat vek na balgarskata knizhnina Cover Image
  • Price 2.00 €

Нова антология на Златния век на българската книжнина
Nova antologiya na Zlatniyat vek na balgarskata knizhnina

Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. Летописи, жития, богословие, риторика, поезия. Съст. Климентина Иванова и Светлина Николова. С., 1995. 328 с.

Author(s): Veselin Panayotov
Subject(s): Book-Review
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 3
  • Page Range: 118-120
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian