Parvo balgarsko izdanie na
  • Price 2.00 €

Първо българско издание на „Стефанит и Ихнилат“
Parvo balgarsko izdanie na "Stefanit i Ihnilat"

Стефанит и Ихнилат. Старобългарска преводна повеет от XIII век. Между добродетелта и безчестието. Съставителство, предговор, новобългарски превод и коментар Светлина Николова. Издателство ГАЛ-ИКО. С., 1996. 176 с.

Author(s): Veselin Panayotov
Subject(s): Book-Review
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-107
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian