Socially maladjusted youth in the świętokrzyskie labour market Cover Image

Młodzież niedostosowana społecznie na świętokrzyskim rynku pracy
Socially maladjusted youth in the świętokrzyskie labour market

Author(s): Renata Miszczuk
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Keywords: młodzież niedostosowana społecznie; innowacje; rynek pracy; edukacja

Summary/Abstract: Przedstawiony artykuł jest analizą wyników badań na temat diagnozy wejścia na rynek pracy młodzieży niedostosowanej społecznie opuszczającej Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie świętokrzyskim. Badania przeprowadzone były w okresie od września do listopada 2012 r. na terenie 4 gimnazjów przy Młodzie- żowych Ośrodków Wychowawczych, wśród 86 wychowanków – chłopców w wieku 15–19 lat, 58 wychowawców / nauczycieli MOW, oraz 49 przedsiębiorców różnych branż w województwie świętokrzyskim. W podjętych badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz wywiadu. Szczegółową analizę badań zawiera publikacja pod redakcją R. Miszczuk i G. Zimoch, Diagnoza aktualnego stanu wejścia na rynek pracy młodzieży z MOW w województwie świętokrzyskim, Kielce 2013.

  • Issue Year: 24/2014
  • Issue No: 24
  • Page Range: 231-244
  • Page Count: 14
  • Language: Polish