„Determinizmus, sloboda, zodpovednosť.“ 18. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike
"Determinism, freedom, responsibility."18th Conference of Society for Christian Oriented Philosophy in Czech and Slovak Republic

Author(s): Magdaléna Miklušičáková
Subject(s): Philosophy
Published by: Teologická fakulta Trnavskej univerzity
  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 86-88
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak