Making realistic map Cover Image
  • Price 4.50 €

Urealnić mapę
Making realistic map

Author(s): Stanisław Obirek
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Chrześcijaństwo musi odkryć pozytywny wymiar synkretyzmu religijnego, który w swej istocie jest ilustracją znanego powiedzenia św. Tomasza z Akwinu, że gratia supponit naturam et perficit eam – łaska buduje na naturze i ją udoskonala.

  • Issue Year: LIII/2010
  • Issue No: 615
  • Page Range: 70-75
  • Page Count: 6
  • Language: Polish