Aggression and the use of antidepressants in adolescence Cover Image

Agresivnost i upotreba antidepresiva u adolescenciji
Aggression and the use of antidepressants in adolescence

Author(s): Zihnet Selimbašić
Subject(s): Neuropsychology, Behaviorism, Health and medicine and law
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Fenomen ljudske agresivnosti predstavlja interakciju bioloških, psiholoških i socijalnih varijabli koji obuhvaća multiformne osobenosti - od negativne emocionalnosti, depresije do antisocijalnih ponašanja. Utvrđena je veza između agresivnog ponašanja i pojedinih regija mozga. Limbički sistem, hipotalamus, regije moždanog stabla, moduliraju agresivno ponašanje. Agresivno ponašanje je modulirano od više neuroanatomskih pozicija i pomoću mnogih neurotransmiterskih sistema uključujući: serotoninski, noradrenalinski, dopaminski, acetilholinski, GABA i opoidni sistem. Uprkos složenosti neurohemije agresivnog ponašanja, animalna proučavanja jasno pokazuju da se agresivno ponašanje značajno može mijenjati modifikacijom specifičnih transmiterskih sistema. U moždanom stablu, najprimitivnijem dijelu mozga, serotonin je odgovoran za kontolu fundamentalnih fizioloških aspekata u tijelu. Serotonin je involviran u mnoge ponašajne aspekte, emocionalna i psihička stanja, prehranu, agresivnost, raspoloženje i na taj način serotoninska aktivnost u širokom spektru „serotoniskih poremećaja“ kao što su depresija, shizofrenija, Parkinsonova bolest (Jacobs, 1994). Amfetaminski preparati dovode do pojačane aktivnosti noradrenalina, dopamina i serotonina i da pojačana transmisija u dopaminergičnom i noradrenergičnom sistemu dovodi do izražavanja agresivnog ponašanja (Man, 2000). Konzumiranje alkohola izaziva pojačanu aktivnost serotonina, prolazno ekscesivno povećanje serotonina i noradrenalina dovode do agresivnosti koju porast serotonina ne može modulirati.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 86
  • Page Range: 122-127
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian