”Living the Truth”. Report on the 43 Congress of the International Ecumenical Fellowship. Prague, 24-30 August 2015 Cover Image

„Żyjąc prawdą”. Relacja z 43 kongresu Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. Praga, 24-30 sierpnia 2015 roku
”Living the Truth”. Report on the 43 Congress of the International Ecumenical Fellowship. Prague, 24-30 August 2015

Author(s): Stanisław Sadowski
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 63/2016
  • Issue No: 07
  • Page Range: 289-291
  • Page Count: 3
  • Language: Polish