Book review: Maria Łukaszewicz-Chantry,

"Varium et mutabile semper femina". Łacińscy poeci renesansu o kobietach
Book review: Maria Łukaszewicz-Chantry, "Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska".

Author(s): Daria Kowalczyk
Subject(s): Language and Literature Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Adam Marszałek
  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 251-255
  • Page Count: 5
  • Language: Polish