LISTENING AND BEING OBEDIENT TO GOD IN THE OLD TESTAMENT FOLLOWING THE EXAMPLE OF ABRAHAM Cover Image

LISTENING AND BEING OBEDIENT TO GOD IN THE OLD TESTAMENT FOLLOWING THE EXAMPLE OF ABRAHAM
LISTENING AND BEING OBEDIENT TO GOD IN THE OLD TESTAMENT FOLLOWING THE EXAMPLE OF ABRAHAM

Author(s): Piotr Mierzwa
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Biblical studies
Published by: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
Keywords: Abraham; the Promise Land; the promise of offspring; Isaac; test of faith

Summary/Abstract: Postać Abrahama i jego postawa zawierzenia Bogu jest jednym z ważniejszych tematów podejmowanych w Roku wiary 2012/2013. Sylwetka duchowa patriarchy, została ukazana w oparciu o teksty biblijne Rdz 11,26-25,11 na tle historyczno-kulturowym Starożytnego Bliskiego Wschodu i rozpoczyna się od wyjścia, najpierw pod wodzą ojca Teracha z Ur, a potem już samodziel- nie z Charanu do Kanaanu. W relacji duchowej to etap przejścia od wiary tradycji do wiary osobistej.Schemat artykułu został oparty na pierwszych wersach opowieści o Ab- rahamie Rdz 12,1-4, które wyznaczają całą strukturę i układ sagi Abrahama i jego rodu. Jest to Słowo Bożych obietnic i odpowiedź Abrahama w nastę- pującym układzie. Obietnica ziemi, obietnica potomstwa, obietnica błogosła- wieństwa, wiara Abrahama jako dopowiedź na te obietnice. Zmiana imienia Abrahama ukazana jest jako wyraz jego wiary i nowej funkcji społeczno reli- gijnej. Wiara ta jest poddawana próbie czasu, tradycji i opinii publicznej, jest doświadczana w gotowości ofiary syna obietnicy Izaaka. Posumowanie zostało ujęte w formie wniosków duszpasterskich.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 18-20
  • Page Range: 31-46
  • Page Count: 16
  • Language: English