Poetic Commemorations virtus sacerdotalis in Bartosz Paprocki’s “The Coats of Arms of Polish Knighthood” Cover Image

„Klejnot kapłaństwa”. Poetyckie kommemoracje virtutis sacerdotis w XVI‑wiecznym zbiorze „Herbów rycerstwa polskiego” Bartosza Paprockiego na tle europejskiej tradycji teologicznej i parenetycznej
Poetic Commemorations virtus sacerdotalis in Bartosz Paprocki’s “The Coats of Arms of Polish Knighthood”

Author(s): Anna Kapuścińska
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Polish Literature
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Paprocki Bartosz; “The Coats of Arms of Polish Knighthood”; the Council of Trent; priesthood; priest virtues

Summary/Abstract: XVI‑wieczne dzieło Bartosza Paprockiego „Herby rycerstwa polskiego” było wielokrotnie przedmiotem badań historyków, genealogów czy heraldyków. Autorka zwraca uwagę na religijno‑historyczny kontekst powstania dzieła: reformację i postanowienia soboru trydenckiego – zwłaszcza na naukę o sakramencie kapłaństwa, a także starożytne i średniowieczne pisma poświęcone moralnemu ideałowi duchownych. W tym właśnie kontekście analizuje sposób prezentowania w „Herbach” osób duchownych, zwłaszcza ich cnót kapłańskich.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 26
  • Page Range: 225-243
  • Page Count: 19
  • Language: Polish