But he had not had intercourse with her until she had borne a son – Math 1:25a Against a Background of Old Testament Traditions Cover Image

Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna – Mt 1,25a w świetle starotestamentowych tradycji
But he had not had intercourse with her until she had borne a son – Math 1:25a Against a Background of Old Testament Traditions

Author(s): Jakub Slawik
Subject(s): Theology and Religion, Biblical studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: Mary and Joseph; birth of Jesus; to have no sex/intercourse; Rebekah; Tamar; David

Summary/Abstract: W artykule postawiono pytanie o pochodzenie i znaczenia wyrażenia z Mt 1,25a. Przeanalizowano wszystkie starotestamentowe teksty, w których czasownik poznać ([dy) pojawia się na oznaczenie współżycia seksualnego i występuje z przeczeniem, co prowadzi do wniosku, że Mt 1,25 bazuje na Rdz 24,16; 38,26b i 1 Krl 1,4. Maria, matka Jezusa, została ukazana jako nowa Rebeka i Tamar, a Józef jako nowy Juda i Dawid.

  • Issue Year: 56/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Language: Polish