Old Testament/Tanakh in the Christian Bible Cover Image

Stary Testament/Tanach w chrześcijańskiej Biblii
Old Testament/Tanakh in the Christian Bible

Author(s): Jakub Slawik
Subject(s): Christian Theology and Religion, Jewish studies, Theology and Religion, Biblical studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: Biblia Hebrajska; Stary Testament; Szoal; chrześcijańska hermeneutyka; interpretacja chrystologiczna; doświadczenie wielkanocne; intertekstualność; Septuaginta

Summary/Abstract: W artykule zajęto się pytaniem o chrześcijańskie odczytywanie Biblii Hebrajskiej/Starego Testamentu, która jest jednocześnie pierwszą częścią kanonu chrześcijan i Pismem świętym Żydów (religii żydowskiej), po Auschwitz, za który teologia chrześcijańska ponosi współodpowiedzialniość. Punktem wyjścia jest prezentacja trzech współczesnych propozycji hermeneutycznych: Christopha Dohmena, Franka Crüsemanna i Waldemara Chrostowskiego. Chrystologiczna interpretacja Biblii Hebrajskiej jest możliwa jedynie świetle wiary wielkanocnej uczniów Jezusa, bez wiary wielkanocnej taka interpretacja byłaby nie do pomyślenia, bez społeczności chrześcijańskiej by nie istniała. Przy czym dla chrystologicznej interpretacji nie ma zasadniczego znaczenia, czy jej podstawą jest Biblia Hebrajska czy Septuaginta.

  • Issue Year: 57/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 401-426
  • Page Count: 25
  • Language: Polish