Main assumptions of the process of the globalization in the contemporary world Cover Image

Główne założenia procesu globalizacji we współczesnym świecie
Main assumptions of the process of the globalization in the contemporary world

Author(s): Marek Rewizorski
Subject(s): Theology and Religion, Political economy
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: denationalization; globalization; glokalization; interdependence; liberalization; transnational corporations; world economy

Summary/Abstract: Na relacje zachodzące pomiędzy podstawowymi podmiotami stosunków międzynarodowych wpływa w znacznej mierze proces globalizacji, który w swą obecną, trzecią już, fazę rozwoju wszedł w latach 80. XX w. Najczęściej analizuje się go od strony ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Problem sprawia jednak określenie jego istoty. Dzięki wysiłkom nakierowanym na określenie głównych założeń globalizacji wiadomo jest coraz więcej o jej funkcjonowaniu. Nadal utrzymuje się niepewność co do tego, czym właściwie jest wspominany proces. Poszukiwanie odpowiedzi utrudnia brak jednej, powszechnie akceptowanej definicji globalizacji. Przyczyną tego jest ogromna złożoność owego „super‑procesu”, który obejmuje coraz to nowe obszary życia społecznego.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 27
  • Page Range: 265-284
  • Page Count: 20
  • Language: Polish