The Cyrillic Apostol-gospel Sunday lectionary from the Printing House of the Luck Cover Image

Cyrylicki apostoł-ewangeliarz niedzielny z Drukarni Brackiej w Łucku (1640 r.)
The Cyrillic Apostol-gospel Sunday lectionary from the Printing House of the Luck

Author(s): Jerzy Ostapczuk
Subject(s): Theology and Religion, Biblical studies, Eastern Orthodoxy
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: cyrylickie stare druki; apostoł-ewangeliarz; lekcjonarz; aprakos; Łuck; 1640

Summary/Abstract: W historii cyrylickiego drukarstwa znane są tylko cztery stare druki lekcjonarzy. Trzy z nich to apostoły-ewangeliarze niedzielne. Po raz pierwszy księga tego typu została wydana w Uhercach w 1620 roku przez Pawła Domżiwa Lutkowicza Telicę, którego zakład drukarski w 1635 roku został ofiarowany Bractwu prawosławnemu w Łucku. Tam w 1640 roku apostoł-ewangeliarz niedzielny został wydrukowany po raz drugi. Artykuł zawiera opis bibliologiczny cyrylickiego apostoła-ewangeliarza niedzielnego wydanego w drukarni Brackiej w Łucku w 1640 roku. Wyniki analizy typograficznej, tekstologicznej i liturgicznej wszystkich trzech lekcjonarzy niedzielnych wskazują, że łucki aprakos jest dziełem oryginalnym. Nie jest to przedruk lekcjonarza z Uherców, z którym łączy go jedynie klasyfikacja typologiczna.

  • Issue Year: 57/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 169-202
  • Page Count: 32
  • Language: Polish