From the life of the Orthodox Georgian Emigration in the interwar Poland: The case of  Bagrationi Family Cover Image

Z życia prawosławnej emigracji gruzińskiej w międzywojennej Polsce na przykładzie rodziny Bagrationich
From the life of the Orthodox Georgian Emigration in the interwar Poland: The case of Bagrationi Family

Author(s): Jerzy Ostapczuk
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, History of Church(es), Social history, Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: Gruzja; emigracja; prawosławie; międzywojenna Polska; Aleksander Bagrationi; Mikołaj Bagrationi

Summary/Abstract: Po utracie niepodległości przez Gruzję w 1921 roku duża część emigracji, wojskowi i cywile, trafiła do Polski. Ich losy w międzywojennej Polsce wciąż są przedmiotem badań uczonych. Na szczególną uwagę zasługuje emigracja cywilna. Przedmiotem publikacji są losy jednej prawosławnej rodziny emigrantów gruzińskich – Bagrationich. Szczególna uwaga została skupiona na Mikołaju Bagrationim, który kształcił się, ożenił, zmarł i został pochowany w Warszawie.

  • Issue Year: 58/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 269-302
  • Page Count: 33
  • Language: Polish