„The critical Moment”. The Spiritual State of The Individual and Perception of Reality Cover Image

„Taka otóż chwilka”. Stan duchowy człowieka a jego percepcja rzeczywistości w powieści Bracia Karamazow F. Dostojewskiego
„The critical Moment”. The Spiritual State of The Individual and Perception of Reality

Author(s): Urška Zabukovec
Subject(s): Christian Theology and Religion, Language and Literature Studies, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: diabolic Eucharist; divine justice; diabolic desire; dialog of temptation; metanoia; perception of reality; spiritual state; (un)reciprocity

Summary/Abstract: W powieści Bracia Karamazow można w zależności od stanu duchowego człowieka odróżnić dwie przeciwstawne percepcje rzeczywistości: „percepcję zewnętrzną” oraz „percepcję w ukryciu”. Iwan Karamazow będąc w grzesznym stanie duchowym (pragnie śmierci ojca) za pomocą rzekomo pięknej idei o moralnej sprawiedliwości i zadośćuczynieniu wciąga brata Aloszę w „demoniczną eucharystię” i doprowadza go do buntu przeciwko Bogu. Alosza zapomina o niepojętości Bożej istoty, co powoduje zmianę jego percepcji rzeczywistości. Bohater wciąga Boga w sieć relacji czysto ludzkich, opartych na regule wzajemności i żąda od Niego „dowodów materialnych”. W świecie Dostojewskiego możliwa jest metanoia. Dokonuje się ona niespodziewanie i uwarunkowana jest gotowością otwarcia się człowieka na podarowaną mu łaskę.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 29
  • Page Range: 377-402
  • Page Count: 26
  • Language: Polish