Teenagers’ religious activity and its impact on their consumption behaviour Cover Image

Aktywność religijna polskiej młodzieży i jej wpływ na ich zachowania konsumpcyjne
Teenagers’ religious activity and its impact on their consumption behaviour

Author(s): Izabela Sowa
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: attitude towards religion; consumption behaviors; religious activity; teenagers

Summary/Abstract: Artykuł jest rezultatem badań nad zachowaniami konsumpcyjnymi polskiej młodzieży prowadzonymi w latach 2004‒2010. Omawia zmiany, jakie obserwuje się w postawach młodzieży wobec religii. W tekście omówiono także różnicowanie się zachowań konsumpcyjnych młodych ludzi pod wpływem ich aktywności religijnej.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 343-358
  • Page Count: 17
  • Language: Polish