Women in the historiography of the January Uprising in 1863 Cover Image

Kobiety w powstaniu styczniowym w świetle historiografii powstańczej 1863‒1918
Women in the historiography of the January Uprising in 1863

Author(s): Wojciech Dutka
Subject(s): 19th Century
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: historiography of 19th century; history of Polish women; Polish 19th century independent movements

Summary/Abstract: W artykule dokonano analizy dyskusji w polskiej historiogra i powstańczej w latach 1864‒1918 nt. zaangażowania polskich kobiet w powstanie styczniowe. Większość uczestników dyskursu dostrzegała, że kobiety wpływały na formowanie ideologii patriotycznej w okresie przedpowstaniowym. Prezentowano je w stereotypowy sposób jako „Matki Polki”. Przykładem wyidealizowanej postaci jest Anna Henryka Pustowójtówna, córka carskiego generała, wychowana w polskim duchu przez matkę, a w czasie powstania (w marcu 1863 r.) adiutantka Mariana Langiewicza. Nieliczne krytyczne głosy pochodzą w przeważającej mierze ze środowiska ugodowego, bliskiego lojalizmowi.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 265-276
  • Page Count: 12
  • Language: Polish