Polish maritime policy during the reign of the last two Jagiellonians and its aftermath Cover Image

Polska polityka morska za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów i jej pokłosie
Polish maritime policy during the reign of the last two Jagiellonians and its aftermath

Author(s): Grzegorz Piwnicki, Adam Klein
Subject(s): Modern Age
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Golden Age; Livonia; Livonian War; marine guard; maritime articles; privateer; privateerfleet

Summary/Abstract: Morze Bałtyckie stanowiło ważny punkt na mapie państwa polskiego, stąd też zmagania o dostęp do niego ukształtowały myśl morską już u jego zarania. Zygmunt Stary jako pierwszy król Polski docenił posiadanie własnej ;oty wojennej. Politykę morską ojca prowadził Zygmunt August, naczelny admirał polskiej ;oty wojennej. Po śmierci Zygmunta Augusta strażnikom morskim przewodził starosta pucki pułkownik Ernest Wejher. Panowanie Stefana Batorego nie przyczyniło się do pogłębienia aspiracji morskich Rzeczypospolitej, a panowanie Zygmunta III Wazy oraz panowanie jego synów, Władysława IV i Jana Kazimierza wypełnione były walkami ze Szwecją o stan posiadania nad Bałtykiem. Złoty Wiek był chlubnym epizodem w morskich dziejach Rzeczypospolitej.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 225-244
  • Page Count: 20
  • Language: Polish