The model of a parish priest in the light of selected pastoral works in the time of the partitions Cover Image

Wzór duszpasterza w świetle wybranych opracowań pastoralnych okresu zaborów. Zarys problematyki
The model of a parish priest in the light of selected pastoral works in the time of the partitions

Author(s): Krzysztof Lewalski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Comparative history
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska

Summary/Abstract: Do interesujących źródeł pozwalających odtworzyć funkcjonujący w danej epoce ideał, wzór czy model kapłana-duszpasterza należą dzieła z zakresu teologii pastoralnej. Podstawę źródłową artykułu stanowią wybrane opracowania wydane w języku polskim pochodzące z lat 1809‒1914. Ich analiza umożliwia uchwycenie wielu płaszczyzn życia duszpasterza, w tym szeregu aspektów życia codziennego, działalności duszpasterskiej, aktywności społecznej, a także kwestii związanych z relacjami państwo-Kościół. Wymogi stawiane wzorowemu duszpasterzowi były odzwierciedleniem uwarunkowań i potrzeb epoki, a nadto wyrazem koncepcji pastoralnej wyznawanej przez autorów badanych prac.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 97-116
  • Page Count: 20
  • Language: Polish