Polish politics towards developing countries in the light of work plan of the Minister of Foreign Affairs in 1973 Cover Image

Polityka państwa polskiego wobec krajów rozwijających się w świetle planu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 1973 r.
Polish politics towards developing countries in the light of work plan of the Minister of Foreign Affairs in 1973

Author(s): Jacek Knopek
Subject(s): Recent History (1900 till today)
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Africa; countries in development; foreign policy Polish; Maghreb; Mashriq; Minister of Foreign Affairs

Summary/Abstract: W artykule wskazuje się na cele i kierunki polskiej polityki zagranicznej względem krajów arabskich i muzułmańskich oraz państw afrykańskich zawarte w planie pracy resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 1973 r. W przedmiotowym planie występują dwa regiony oddziaływań – kraje arabskie i Iran oraz państwa afrykańskie. Cały ten obszar podlegał strukturze kompetencyjnej Departamentu V.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 33
  • Page Range: 111-129
  • Page Count: 19
  • Language: Polish