Traces of material and spiritual culture of the Tibetan people in the areas of modern Sichuan and Qinghai Provinces Cover Image

Ślady kultury materialnej i duchowej Tybetańczyków na obszarach współczesnych prowincji Syczuan i Qinghai
Traces of material and spiritual culture of the Tibetan people in the areas of modern Sichuan and Qinghai Provinces

Author(s): Elżbieta Papińska
Subject(s): Geography, Regional studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: region historyczno - kulturowy; dziedzictwo kulturowe, Tybetańczycy; wsie tybetańskie; klasztory buddyjskie; historical and cultural region; cultural heritage; Tibetans; Buddhis

Summary/Abstract: W artykule przedstawiono przykłady pozostałości kultury materialnej i duchowej Tybetańczyków w prowincjach Syczuan i Qinghai, znajdujących się współcześnie poza granicami Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Przedstawiono wieś tybetańską Jiaju z rejonu Danba i obiekty kultury sakralnej. Jednym z nich jest klasztor Kumbum (Ta’er Si), odgrywający znaczącą rolę w buddyzmie tybetańskim. Obiekty te ocalały pomimo ogromnych zniszczeń, jakich dokonano podczas rewolucji kulturalnej, i dowodzą ciągłości osadniczej Tybetańczyków na tych ziemiach. Zwrócono także uwagę na pielęgnowanie tradycji ludowych (śpiewu, tańca, strojów), które są bardzo istotne w zachowaniu tożsamości narodowej. The paper presents examples of residual material and spiritual culture of the Tibetan people, surviving in the areas that are today outside the Tibet Autonomous Region, in areas of Sichuan province and Qinghai. These are examples of Tibetan villages, for example Jiaju of Danba area and the area of Jiuzhaigou. The monastery of Kumbum (Ta'er Si), which plays a significant role in Tibetan Buddhism, is shown as example of cultural sacred sites. These objects survived in spite of the enormous devastations which were made during the Cultural Revolution and demonstrate the continuity of the Tibetan settlement in these lands. It also highlighted the preservation of traditions of folk (singing, dancing, costumes), which are very important in maintaining national identity.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 207-224
  • Page Count: 18
  • Language: Polish