Forgotten document ,

Zapomniany dokument: „Księga Pamiątkowa” I-szej Ogólnopolskiej Konferencji Psychotechnicznej. Warszawa, styczeń 1930
Forgotten document , "Memory Book" of 1st Psychotechnical National Conference. Warsaw, January 1930

Author(s): HELMUT E. LÜCK, Włodzisław Zeidler
Subject(s): Social Sciences, Psychology, History of Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 14/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 77-94
  • Page Count: 18
  • Language: Polish