The Resurrection in the Early Rabbinic Writings and the Targumic Tradition Cover Image

Zmartwychwstanie we wczesnych pismach rabinicznych i tradycji targumicznej
The Resurrection in the Early Rabbinic Writings and the Targumic Tradition

Author(s): Anna Kuśmierek
Subject(s): Christian Theology and Religion, Jewish Thought and Philosophy
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: resurrection; early judaism; targums; life after death

Summary/Abstract: Żydowskie postrzeganie śmierci i zmartwychwstania zmieniało się w ciągu wieków, wywołując dyskusje na te tematy w różnych ugrupowaniach od czasów starożytności. Ważne zmiany miały miejsce w okresie Drugiej Świątyni. Ich świadectwo widać głównie w pismach apokaliptycznych tego okresu. Choć nie należały one do głównego nurtu religii żydowskiej, to jednak miały wpływ na kształtowanie się normatywnego judaizmu. Celem tego artykułu jest przegląd głównych elementów koncepcji śmierci i zmartwychwstania we wczesnych pismach rabinicznych i tekstach targumicznych. Na podstawie współczesnych badań, które zajmują się tymi problemami, zostaną określone zbieżności w postrzeganiu życia po śmierci w obu rodzajach tekstów źródłowych, a jednocześnie podkreślone zróżnicowanie i wielopostaciowość poglądów, które odgrywały ważną rolę w początkach judaizmu.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 37
  • Page Range: 89-97
  • Page Count: 9
  • Language: Polish