The image of childhood in art works of preschool children Cover Image

Obraz dzieciństwa w pracach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym
The image of childhood in art works of preschool children

Author(s): Krystyna Kłosińska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Issue Year: 10/2015
  • Issue No: 4 (38)
  • Page Range: 145-152
  • Page Count: 8
  • Language: Polish