Elementary Education in Theory and Practice Cover Image

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Elementary Education in Theory and Practice

Publishing House: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1896-2327
Online-ISSN: 2553-7787
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1 (31)/9
 • Issue No. 2 (32)/9
 • Issue No. 3 (33)/9
 • Issue No. 4 (34)/9
 • Issue No. 1 (35)/10
 • Issue No. 2 (36)/10
 • Issue No. 3 (37)/10
 • Issue No. 4 (38)/10
 • Issue No. 1 (39)/11
 • Issue No. 2 (40)/11
 • Issue No. 3 (41)/11
 • Issue No. 4 (42)/11
 • Issue No. 1 (43)/12
 • Issue No. 2 (44)/12
 • Issue No. 3 (45)/12
 • Issue No. 4 (46)/12
 • Issue No. 1 (47)/13
 • Issue No. 2 (48)/13
 • Issue No. 3 (49)/13
 • Issue No. 4 (50)/13
 • Issue No. 1 (51)/14
 • Issue No. 2 (52)/14
 • Issue No. 3 (53)/14
 • Issue No. 4 (54)/14
 • Issue No. 1 (55)/15
 • Issue No. 2 (56)/15
 • Issue No. 3 (57)/15
 • Issue No. 4 (58)/15
 • Issue No. 1 (59)/16
 • Issue No. 2 (60)/16
 • Issue No. 3 (61)/16
 • Issue No. 4 (62)/16
 • Issue No. 5 (63)/16
 • Issue No. 1 (64)/17
 • Issue No. 2 (65)/17
 • Issue No. 3 (66)/17
 • Issue No. 4 (67)/17
 • Issue No. 1 (68)/18
 • Issue No. 2 (69)/18
 • Issue No. 3 (70)/18
 • Issue No. 4 (71)/18
 • Issue No. 1 (72)/19
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kwartalnik "Edukacja Ekementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.