Le travail obligatoire au bénéfice de l’Etat et des turcs, en Moldavie à l’époque phanariote Cover Image
  • Price 4.90 €

Prestaţiile în muncă faţă de stat şi turci în Moldova epocii fanariote
Le travail obligatoire au bénéfice de l’Etat et des turcs, en Moldavie à l’époque phanariote

Author(s): Dorin Dobrincu
Subject(s): History
Published by: Editura Istros - Muzeul Brailei

Summary/Abstract: A l’époque phanariote, les habitants de Moldavie n’ont pas eu à supporter seulement les impôts directs et indirects, mais de nombreuses prestations en travail obligatoire, aussi, au bénéfice de l’Etat et des Turcs. Leur nombre et le quantum a été dans une continuelle augmentation. On déployait des travaux pour les nécessités de la Cour princière et au bénéfice des Turcs aussi: l’entretien des cités turques, des environs de Moldavie, la réparation et la construction des voies de communication à caractère stratégique, la construction des ponts, le ravitaillement des garnisons tuques cantonnées à l’approche du pays et des armées tuques, se trouvant en expédition.[...] "Locuitorii Moldovei au avut de suportat în timpul epocii fanariote, pe lângă dările directe (dajdia, birul ş.a.) şi indirecte (pe bunurile de consumaţie şi a serviciilor diverse), numeroase prestaţii în muncă faţă de stat şi faţă de Poartă. Numărul şi cuantumul muncilor obligatorii a fost într-o continuă creştere, cum de altfel s-a întâmplat şi în cazul dărilor. Categoriile sociale neprivilegiate trebuiau să presteze munci pentru nevoile curţii domneşti, precum şi faţă de turci: pentru întreţinerea cetăţilor turceşti din preajma Moldovei, repararea şi construirea unor căi de comunicaţii care aveau caracter strategic, construirea de poduri, aprovizionarea garnizoanelor turceşti cantonate în apropierea ţării şi a armatelor otomane aflate în expediţie etc."[...]

  • Issue Year: 11/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 311-325
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian