Review Cover Image

Prikazi
Review

Author(s): Selma Isić, Nermana Hodžić, Ešefa Begović, Nijaz Brbutović, Safet Bandžović
Subject(s): Book-Review
Published by: Arhiv Tuzlanskog kantona

Summary/Abstract: Atlanti, Vol. 22 N. 1 i 2, Trst 2012., str. 450. Revija za modernu arhivsku teoriju i praksu Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLII/2012., Sarajevo 2012., str. 292. Zapisi, Godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac, godina I, broj 1, Požarevac, 2012. Dr. Senaid Hadžić – Dr. Sead Selimović – Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini – Višemilenijski kontinuitet, B-Eli-M doo. Lukavac, Tuzla 2012., str. 1 – 551. Olivera Milosavljević, Činjenice i tumačenja: dva razgovora sa Latinkom Perović, izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2010, str. 308

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 16
  • Page Range: 453-477
  • Page Count: 25
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian