Deottomanisation of Balkans and Bosniak muhajirun movements of the late nineteenth century Cover Image

Deosmanizacija Balkana i bošnjački muhadžirski pokreti krajem XIX stoljeća
Deottomanisation of Balkans and Bosniak muhajirun movements of the late nineteenth century

Author(s): Safet Bandžović
Subject(s): History
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: Balkan; muslimani; deosmanizacija; iseljavanje; Bošnjaci; Bosna i Hercegovina; muhadžiri; Austrougarska; Osmansko carstvo

Summary/Abstract: Balkan je u drugoj polovini XIX stoljeća izložen ubrzanim procesima sveopšte deosmanizacije. Nakon 1878. nastala su tzv. „turska ostrva" na Balkanu koja se vremenom sve više sužavaju, raspadaju se na manja ili potpuno iščezavaju s površine zbog iseljavanja muslimana i prodora hrišćanskog stanovništva. Emigracija Bošnjaka iz BiH u Osmansko carstvo, kao sastavni dio širokog procesa iseljavanja muslimana sa Balkana, predstavlja u cjelini masovni iseljenički pokret izazvan djelovanjem niza političkih, društvenih, ekonomskih i drugih relevantnih činilaca. Problem emigriranja bošnjačkog stanovništva iz BiH veoma je važan, kako za lokalnu, tako i za širu regionalnu, balkansku historiju.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 02
  • Page Range: 293-313
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode