Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Danja Šilović Karić, Hrvoje Matković, Zef Mirdita, Milan Vrbanus, Lovorka Čoralić, Ljiljana Dobrovšak, Stjepan Matković, Nikica Barić, Davor Kovačić
Subject(s): History, Review, Conference Report, Book-Review
Published by: Hrvatski institut za povijest

Summary/Abstract: Dušan BILANDŽIĆ, Hrvatska moderna povijest, (Golden Marketing, Zagreb, 1999.) Karin BOECKH, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan, Südosteuropäische Arbeiten.97. R. Olldenburg Verlag München 1996 .. 5-418. Ivan KRSTITELJ TKALČIĆ, O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima, Dom i svijet, Zagreb 1999. 145 str. Josip AGNELETTO. Josip Agneletto- slovenski kulturnik in pl/itik v Istri in Trstu (1884- 1960). Trst. 18. april 1998, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper. Knjižnica Annales. sv. 19, Koper 1999. 163 str. Arnold SUPPAN, Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj ( 1835.-1918.), Naprijed, Zagreb, 1999.,371 str. Ivan Nep. JEMERŠIĆ, Moje stanovište. Svojim izbornicima u Virovitici i hrvatskom narodu prigodom saborskih izbora godine 1908., Ogranak Matice hrvatske u Grubišnom Polju, 1997. godine, pretisak originala iz 1908., 80 str. Skup o Stjepanu Radiću Nikola ŽUTIĆ, Sokoli- ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929-1941, Angrotrade, Beograd 1991., 321 stranica. Viktor SUVOROV, Der Eisbrecher- Hitler in Stalins Kalkül, Klett-Cotta, Stuttgart 1998., 461 stranica. David M. GLANTZ, Stumbling Colossus - The Red Army on the Eve of World War, University Press of Kansas 1998., 374 stranice. Jasenovac - žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije; Sarajevo-Zurich 1998, l 171. str.

  • Issue Year: 32/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 193-224
  • Page Count: 32
  • Language: Croatian