Not only sexual jealousy in the time of the internet Cover Image

O zazdrości (nie tylko) seksualnej w dobie Internetu
Not only sexual jealousy in the time of the internet

Author(s): Olga Stempin
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Sociology, Individual Psychology, Social psychology and group interaction, Personality Psychology
Published by: Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Psychologia i Seksuologia LGBT
Keywords: jealousy; psychology; close relationships

Summary/Abstract: Celem artykułu jest ukazanie zazdrości z perspektywy dzisiejszej dostępności do Internetu. Zazdrość stanowi uczucie poznane jedynie w niewielkim stopniu przez psychologię emocji. Należy także podkreślić, że jest ona przeżywana różnie, w zależności od płci i orientacji seksualnej osoby badanej. Choć zazdrość znana była od wieków, pod wpływem powszechności bodźców potencjalnie wywołujących zazdrość w mediach społecznościowych, zauważono pewne prawidłowości dotyczące funkcjonowania tej emocji we współczesnym świecie. W świetle przedstawionych wyników warto jest dokonać oceny korzyści z korzystania z portali społecznościowych.Słowa kluczowe: zazdrość, psychologia, bliskie związki The aim of this article is to present jealousy in perspective of ubiquitous Internet. Little is known of jealousy in today’s emotional psychology. Its experience differs across sex and sexual orientation of the subject. Although it has been known for centuries, some new patterns have been presently noticed due to the commonness of jealousy-provoking stimuli in social media. Regarding this results, it may be wise to consider the benefits of using social media.

  • Issue Year: 1/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 18-21
  • Page Count: 4
  • Language: Polish