Deliberative democracy or agonistic pluralism Cover Image

Konsultativna demokratija i agonistički pluralizam
Deliberative democracy or agonistic pluralism

Author(s): Chantal Mouffe
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Mnoga zapadna društva su danas svjedoci rastućeg nezadovoljstva demokratskim institucijama. Takvo nezadovoljstvo bi moglo imati ozbiljne posljedice za budućnost demokratije. Nažalost, liberalna demokratska društva su slabo pripremljena za suprotstavljanje ovom izazovu jer nisu u stanju shvatiti njegovu prirodu. Jedan od glavnih razloga za ovu nesposobnost, prema mom shvaćanju, leži u vrsti političke teorije koja je trenutno u modi, a kojom dominira jedan individualistički, univerzalistički i racionalistički okvir. Takav okvir briše dimenziju političkog i priječi adekvatno suočavanje sa prirodom pluralističke demokratske javne sfere.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 05+06
  • Page Range: 9-20
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian