The world is plurality of voices Cover Image

Svijet je mnoštvo glasova
The world is plurality of voices

Author(s): Bernard Harbaš
Subject(s): Philosophy
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Nije novost da se u filozofiji (posebno u suvremenoj i postmodernoj) govori o mnoštvenosti egzistencije. Odavno je već odbačena ideja o samostalnosti, samodovoljnosti, vječitosti i nepromjenljivosti biti subjekta, a egzistencija se počinje shvaćati kao mnoštvo stalno promjenljivih karakteristika u određenim kontekstima i okolnostima. Drugim riječima, subjekt se poima kao svaki put drukčiji, kao dio diskursa, određene kulture, zajednice itd. Kao dio suvremenog trenda teoretiziranja mnoštva i francuski filozof Jean-Luc Nancy je iznio svoju teoriju dioništva koja, prostim rječnikom, označava dijeljenje egzistencije. Prema francuskom filozofu, egzistencija se naprosto „dešava“, ili pojavljuje, svaki put na ovaj ili onaj način, pored drugih (egzistencija), s drugim, s bliskošću ili distancom. Na taj način, dioništvo, kao stalna izmjena smisla egzistencije, kao i relacija u koje ulazi, označava prekid s bilo kakvim ekskluzivističkim grupiranjem (političkim, društvenim, kulturnim). Kroz koncept dioništva Nancy ukazuje da ne postoji samo jedna „istinska i prava“ relacija koju ljudi dijele. Za takav ekskluzivizam relacije ne postoji ni mogućnost, budući da je naša egzistencija mnoštvena (samom činjenicom da je ona uvijek drukčija i da uvijek nešto dijeli s drugim egzistencijama). Osnovna ideja Nancyeve teorije jest da subjekt dijeli nešto (nacija, kultura, interesiranja, priča, porijeklo...) s drugim subjektom (ulazeći u jednu relaciju), ali i s nekim trećim subjektom (ulazeći u neku drugu relaciju) itd. praveći, na taj način, mrežu sačinjenu od mnoštva relacija. Ako egzistencija, kroz proces dioništva (stalnog dijeljenja nečega drugog s nekim drugim), stalno ulazi u različite relacije, onda je i ona sama svaki put na ovaj ili onaj način drukčija. U tom smislu, naša egzistencija je stalno protičuće dioništvo, ili bolje rečeno, ona je svaki put drugo.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 66-67
  • Page Range: 73-83
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian